what is facebook policy

בסוף מדיניות השימוש בנתונים של פייסבוק, נשאלות השאלות הרגילות כיצד ליצור קשר עם החברה ומה לעשות אם משתמש פייסבוק נפטר. יתר על כן, חוקים מקומיים עשויים להשפיע על פעילותה של פייסבוק, כגון האם היא סוחרת עם משרד המשפטים האמריקני או לא. בסעיף זה יש "שימוש בנתונים" ישירות תחת השם, אך הוא ללא ספק החלק החשוב […]